REXALA

O SPOLEČNOSTI

Došlo ke změně názvu společnosti na VB INNOVATION a.s., sídlo ani IČ se nemění.

Nové webové stránky www.vbin.cz

 

VB INNOVATION a.s. se specializuje na následující podnikatelské aktivity:

 • INOVAČNÍ A ROZVOJOVÉ PROJEKTY
 • pronájem movitého a nemovitého majetku
 • správa nemovitostí
 • pomoc s podnikatelskými záměry (financování, marketing, prověření obchodních partnerů, ekonomika...)
 • poradenství v oblasti ekonomických analýz, krizového řízení, change managementu a optimalizace procesů

PROJEKTY

MOBILITA 3D - 02

ANOTACE PROJEKTU

Předmětem projektu je výzkum a vývoj organizačního modelu a inteligentního řídícího systému pro městské taxislužby a sociální přepravy pro handicapované, seniory či matky s dětmi v kombinaci s udržitelnými formami dopravy z hlediska energetických úspor a minimalizace dopadů do životního prostředí (snižování hluku v městech a emisí v rámci závazků z Kjótského protokolu). Projekt si klade za cíl naplnit koncepci Udržitelné mobility využitím digitalizace procesů a nízkouhlíkových technologií.

Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie.

ELEKTROMOBILITA - 01

ANOTACE PROJEKTU

Projekt se zaměřuje na problematiku čisté mobility v rámci provozování nízkonákladové a nízkoemisní taxislužby a navazuje a doplňuje tak rozsáhlejší dlouhodobý projekt "MOBILITA 3D". Celkově koncepčně zapadá do programu Smart City Pardubice a má přímou silnou vazbu na ITI strategii Hradecko-Pardubické aglomerace, konkrétně s strategickým cílem 1 - udržitelná aglomerace. Realizace projektu je dále plně v souladu s NIS3 strategií z června 2016, NAPEE (MPO ČR) a NAP CM (MPO, MD a MŽP).

Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie.

 

FLEET SHARING

ANOTACE PROJEKTU

Cílem projektu je výzkum a vývoj modelu využívání a řízení fleet-sharingových služeb jednak pro využití v podnicích (využití principů sdílené ekonomiky v praxi - nahrazení stávajících dopravních flotil podniků jednou virtuální sdílenou flotilou vozidel), a jednak pro individuální využití jednotlivců pro cesty do zaměstnání, do škol, k rekreaci a podobně, nastavení mechanismů sdílení, pilotní testování funkčnosti fleet-sharingu a vytvoření replikačního modelu pro snadné a rychlé rozšíření služby.

                        

Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie.

 

ZÁRUKY PRO MLADÉ V PARDUBICKÉM KRAJI

ANOTACE PROJEKTU

Projekt CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000012

V letech 2016 - 2020 jsou vyhrazována společensky účelná pracovní místa (SÚPM) také z projektu „Záruky pro mladé v Pardubickém kraji“, který je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost, financován je z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.4.2017 do 31.12.2018 byla prostřednictvím ÚP ČR, KrP v Pardubicích v rámci  projektu podpořena u zaměstnavatele Rexala a.s., IČ 24160695, 3 pracovní místa na SÚPM částkou 561 000,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 476 850,- Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 84 150,- Kč.

Tento projekt je realizován za podpory Evropské unie.

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI VB INNOVATION A.S. A PARTNERŮ

Projekt: Vzdělávání zaměstnanců společnosti VB Innovation a.s. a partnerů

Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013444

Projekt je zaměřen na vzdělávání zaměstnanců společnosti VB Innovation a.s. a partnerů společností Business Logistic s.r.o. a GT GROUP corp. s.r.o. Vzdělávání bude probíhat v oblastech měkké dovednosti a jazykové vzdělávání.

Projekt vzdělávání je spolufinancován z Evropského sociálního fondu.

PARTNEŘI

Aktuálně jsme navázali spolupráci s těmito firmami.

 • JIROUT REKLAMNÍ AGENTURA s. r. o.
 • Riddia s. r. o.
 • RPIC Pardubice s. r. o.
 • M&M reality finance
 • GT Taxi
 • EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.
 • Dostihový spolek a.s.
 • Czech Iveka s.r.o.
 • PROFI GLASS SOLUTION s.r.o.

KONTAKT

Máte zájem o naše služby nebo dotaz? Budeme rádi, když nám napíšete.

Adresa sídla společnosti:

VB INNOVATION a. s.
Smilova 391
530 02 Pardubice
 

Kancelář společnosti:

VB INNOVATION a. s.
S. K. Neumanna 797
530 02 Pardubice

IČO: 24160695

Tel.: +420 464 608 750
E-mail: info@vbin.cz
ID datové schránky: r5g5th8 

Top